dorren till

När du öppnar Dörren till Valdshults socken och stiger in möts du av de skiftande öden som Valdshultsborna upplevt från tidigt 1600-tal fram till våra dagar. Varje torva har nagelfarits på tillgängliga fakta och inget torp har varit för litet för att få tillträde till denna presentation.

Trots socknens ringa storlek har den fått sin beskärda del av historiska inslag. Folk som uppträtt allmänt störande, folk som fått plikta till kyrkan för allehanda påhitt, en präst som agerat efter eget huvud, en stackars man som i sin nöd tillverkade egna mynt, till och med en sannolik mördare kan socknen visa upp. Den största delen av befolkningen har dock varit lugna bönder och torpare som inte gjort så stort väsen av sig.

Denna bok riktar sig i första hand till Dig som har dina rötter i Valdshult med omgivande socknar men även Du som har ett allmän intresse av de omständigheter som våra förfäder levde under kan läsa boken med stor behållning.

hembygdsbok

 

Information om boken

Boken innehåller 503 sidor, 217 bilder, ca 90 redogjorda byggnader (beroende hur man räknar, bebodda Lillstugor osv.). Varav idag finns det endast ca 39 fast bebodda hus.

Boken är indelad i ”bydelar”. Norra Valdshult, Södra Valdshult, Svinhult, Hindebo, Lilla Öjhult och Stora Öjhult. Varje "bydel" börjar med en karta och namn på torp och gårdar. Där efter kommer en begynnelse med de allra tidigaste uppgifterna vi funnit. De flesta börjar på 1500-talet, men någon ett århundrade senare. Sedan följer varje gård och torp efter hur man kommer till dem om man utgår från Valdshults kyrkby.

I slutändan har vi en sektion med minnesvärda händelser och intressanta berättelser. Boken avslutas med en kort redogörelse för hembygdsföreningen och våra bygdespel.

 

Hedersomnämnande

Årets hembygdsbok (2012) utsågs på bok- och biblioteksmässan i Göteborg, där Dörren till Valdshults socken var en av tre böcker som fick ett hedersomnämnande:

"En omfattande, detaljerad och gedigen hembygdsbok om Valdshult i Småland. Kartmaterialet med en blandning av gammalt och nytt är föredömligt utformat."

 

Toppen på Gislaveds kommun: Valdshults Hembygdsförening